Köpa
Leta bostad
Finansiering
Visning
Budgivning
Besiktning
KöpekontraktFlytta inUppföljning
Boendekalkyl
Mer info

ATT KÖPA

 

 

När du köper en bostad kan det vara svårt att bedöma fastighetens skick på egen hand. Det ställs ganska höga krav på dig som köpare. Ibland kan det kännas som att en köpare ska ha kunskap i både ekonomi, fastighetsteknik och juridik för att klara av en bostadsaffär.

 

Våra fastighetsmäklare med många år i branschen besitter just dessa kunskaper och den erfarenhet som krävs för att guida dig genom köpprocessen så att du slipper bekymra dig för sådant och istället ägna din tid och dina tankar åt att fundera på vad som passar dig bäst och var och hur du vill bo.

 

En bra utgångspunkt brukar vara att gå igenom din ekonomi ordentligt för att räkna ut vad du har råd med och därefter tänka och känna efter vilken typ av boende som tilltalar dig. Det är väldigt viktigt att du gör en ordentlig och realistisk boendekalkyl där hänsyn tas till alla evetualiteter, t.ex framtida räntehöjningar.

 

Även om en bostadsaffär är en stor händelse och kan vara en av de största investeringar du gör i ditt liv innebär det inte att du inte ska följa dina känslor i valet av bostad. Ett beslut som baseras på en kombination av sund förnuft bottnad i din ekonomiska verklighet och tillit till vad din magkänsla säger är ofta en bra början i köpprocessen.

  

Det är olika lagar, regler och paragrafer som reglerar köp av en villa respektive bostadsrätt.

 

Du kan anlita oss som köpmäklare om du känner att du vill ha någon med kunskap och erfarenhet vid din sida. Våra mäklare med många års erfarenhet kan hjälpa dig hitta ditt drömboende och ger dig goda råd under hela processen. Läs mer om våra tjänster som köpmäklare här.

 

En fastighet köps i befintligt skick enligt Jordabalkens regler och detsamma gäller bostadsrätter enligt Köplagens regler. Det betyder att säljaren inte är ansvarig för fel som du själv borde ha upptäckt vid en undersökning och att du som köpare har en långtgående och lagstadgad undersökningsplikt (Jordabalken kapitel 4 § 19 stycke 2).

 

Det är därför klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför fastighetsbesiktningar. Vid behov kan vi naturligtvis hjälpa dig att komma i kontakt med erfarna besiktningsmän.

  

Läs om Jordabalken, Köplagen samt Bostadsrättslagen.

 

Du kan läsa om Fastighetsmäklarnämndens råd till dig som köpare här. 

 

För att få en uppfattning om prisbilden i det område du är intresserad av, kan du titta på mäklarstatistik.