Köpa
Leta bostad
Finansiering
Visning
Budgivning
Besiktning
KöpekontraktFlytta inUppföljning
Boendekalkyl
Mer info

BUDGIVNING

 


Budgivningen är inte reglerad i lag och det finns inga bestämda regler för hur en budgivning ska gå till utan den kan ske på många olika sätt. Det är viktigt att du frågar mäklaren hur budgivningen i just det aktuella fallet kommer att ske. 

 

Ett bud är aldrig bindande och du kan fritt höja, sänka eller villkora ditt bud, t.ex sätta en tidsbegränsning. Det är alltid säljaren som bestämmer när och vem denne vill göra affär med vilket innebär att även om du har lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. Det är ingen rättighet att få återkomma med ett högre bud.

 

Se till att du är väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Det är klokt att i förväg ha tänkt igenom noga hur mycket din ekonomi tål och vilka prisnivåer som du klarar av att hantera. Det kan vara frestande att följa med i en budgivning för att man känner att man har hittat sin drömbostad som man vill ha ”till varje pris”.

 

Vi på Nordic fastighetsmäklargruppen eftersträvar så stor öppenhet som det bara är möjligt och därför önskar vi alltid att du ger ditt godkännande så att mäklaren kan lämna uppgift om budgivningen till den som slutligen får köpa objektet. Det leder till en större öppenhet och ökar kontrollmöjligheten.

 

Läs Fastighetsmäklarnämndens råd till spekulanter här

Ytterligare information om budgivning finns här