Köpa
Leta bostad
Finansiering
Visning
Budgivning
Besiktning
KöpekontraktFlytta inUppföljning
Boendekalkyl
Mer info

FINANSIERING

 

 

Det är viktigt att du gör en noggrann boendekostnadskalkyl innan du bestämmer dig. Kalkylen fungerar som ett hjälpmedel i sökandet efter ditt nya hem. Du måste helt enkelt veta hur stor boendekostnad som din ekonomi tillåter.

 

Att köpa en bostad är ju för de flesta en affär som påverkar ekonomin mer än något annat. Det är många faktorer du ska ta hänsyn till när du ska beräkna din nya boendekostnad. Det kan exempelvis finnas lån som du kan överta i samband med köpet, du kanske tar nya lån, driftskostnader ska beräknas m.m.

 

Driftkostnader omfattar kostnad för uppvärmning, hushållsström, vatten, sophämtning, villaförsäkring, sotning, samfällighetsavgift, vägavgifter m m. Tänk på att ett belopp för underhåll av fastigheten också bör ingå i den beräknade driftkostnaden plus den kommunala fastighetsavgiften.

 

Utöver köpeskillingen tillkommer det andra kostnader och avgifter som många inte tänker på i början. Kostnader som lagfarts- och pantbrevskostnad är exempel på kostnader som många glömmer bort att räkna med och som lätt kan bli ganska kostsamma.

 

Lagfartskostnaden går direkt till lantmäteriet och den är 1,5 procent av huspriset. Sedan tillkommer lantmäteriets expeditionsavgift på 825 kronor. Arvodet långivarna tar ut för sitt arbete med lagfartsansökan är olika men det kan kosta ca 750 kronor.

 

För att få lån måste du ta ut pantbrev hos lantmäteriet. Kostnaden är 2 procent av lånesumman samt en avgift på 375 kronor per pantbrev. Långivarens arvode för arbetet med att ta ut nya pantbrev brukar vara 500 kr. Finns det redan uttagna pantbrev till samma eller högre belopp slipper du betala. Utöver detta kan banken kräva en uppläggningsavgift för lån.

 

Som köpare har du ju undersökningsplikt och för att fullfölja den krävs det ofta att du anlitar en besiktningsman som utför antingen en överlåtelse- eller Jordabalksbesiktning. En vanlig överlåtelsebesiktning kostar ca 7000 kronor och en Jordabalksbesiktning kostar ännu mer.

 

Du kan läsa om överlåtelsebesiktning och Jordabalksbesiktning här.