Köpa
Leta bostad
Finansiering
Visning
Budgivning
Besiktning
KöpekontraktFlytta inUppföljning
Boendekalkyl
Mer info

KÖPEKONTRAKT

 

 

 

 

Köpekontraktet är det viktigaste dokumentet i hela fastighetsaffären. När besiktningen är klar och du och säljaren är överens i övrigt skrivs ett köpekontrakt.

 

Nu ska du kunna visa mäklaren att du klarar av finansieringen antingen genom egna medel eller bolån. Med hjälp av ett lånelöfte från banken kan du visa att du kan finansiera köpet.

 

Du bör ta reda på exakt vad som ingår i köpet och det är viktigt att du vet vad som menas med fast respektive lös egendom. Från Jordabalken framgår det vad som är fast egendom och tillbehör till fastighet eller byggnad. All annan egendom är lös egendom. Det som är fast egendom eller tillbehör brukar vanligtvis ingå i köpet medan lös egendom inte ingår i köpet.

 

Det är dock alltid säljaren och du som kan avtala om vad som ska ingå i köpet oavsett vad Jordabalken säger om fast respektive lös egendom.

 

Ibland kan det vara svårt att med säkerhet avgöra om en egendom är tillbehör till fastigheten eller om det är lös egendom. Exempel på sådan egendom är fristående diskmaskin, fristående mikrovågsugn, dekoder till parabolantenn, lösa garderober m m. Vid minsta osäkerhet om en egendom ska ingå i köpet eller inte bör du se till

att klargöra detta i köpekontraktet.

 

Här kan du läsa kortfattat om skillnaden mellan fast och lös egendom.

 

Är du osäker om du bör sälja din bostad innan du köper en ny kan det finnas möjlighet att ha en klausul i kontraktet som handlar om att köpet av den nya bostaden är giltig endast om du lyckas sälja din egen bostad under en viss tid. Andra alternativ är att teckna en försäkring mot dubbla boendekostnader.

 

Inget är klart förrän säljaren och du har skrivit på kontraktet. I samband med

kontraktsskrivningen är det dags att betala handpenning till säljaren vilket brukar vara cirka 10% av köpeskillingen. Resten betalas på tillträdesdagen.

 

Alla villkor och punkter som är viktiga för köpets genomförande skrivs in i kontraktet. Utöver punkter om besiktning, köpeskilling, tillträdesdatum och lån förekommer ofta många andra punkter som var och en reglerar någon del av husaffären och förutsättningarna för överlåtelsen.

 

Kontraktet ska vara klart och tydlig utformat och det ska inte finnas några som helst oklarheter om vad de olika punkterna i kontraktet innebär.

 

Det blir allt vanligare att du får skriva under köpekontraktet innan du hinner besiktiga den fastighet du vill köpa. I så fall är det viktigt att köpekontraktet innehåller en speciell besiktningsklausul som handlar om vad som gäller vad avser besiktningen av fastigheten.

 

Vill säljaren ha en friskrivningsklausul i köpekontraktet där denne friskriver sig från dolda fel vilket innebär att du i så fall inte kan få ersättning för ett dolt fel som kan upptäckas i framtiden måste köpesumman bli lägre. Det är inte ovanligt att en sådan klausul leder till att priset sänks med minst 50 000 kronor och uppåt.