VILL DU VETA MER

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över fastighetsmäklarbranschen, registrera mäklare samt informera om god fastighetsmäklarsed. 

 

 

På Fastighetsmäklarnämndens hemsida finns en hel del information för både säljare och köpare.

 

 

 Det kommer mer information på sidan inom kort