Värdering
Uppdragsavtal
Fakta om bostaden

Objektbeskrivning
MarknadsföringVisning
Budgivning
Köpekontrakt
Flytta ut
Uppföljning
Reavinstkalkyl
Mer info

BUDGIVNING

 

 

Efter visningen kontaktar mäklaren alla spekulanter och det uppstår ofta budgivning när det finns flera spekulanter som är intresserade av bostaden.

 

Vi strävar efter att så långt det är möjligt säkerställa budgivningen. Därför tillämpar vi öppen budgivning där alla får information om vilka bud som har lämnats. Effekten av en mäklares erfarenhet på budgivningens utgång är ofta större än många tänker på.

 

Budgivning brukar ofta vara förknippad med starka känslor och vi på Nordic

Fastighetsmäklargruppen är måna om att alla inblandade i en budgivning ska känna sig trygga i att allting har gått rätt till. För oss är det oerhört viktigt att de inblandade har fullt förtroende för den ansvarige mäklaren. Därför dokumenteras alla bud skriftligt. Budlistan överlämnas till köparen och säljaren inför kontraktsskrivningen.

 

Det är du som säljare som i samråd med mäklaren bestämmer om det ska vara budgivning och hur det i så fall ska gå till men du är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen. Du kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Du behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet och är inte heller juridiskt bunden till det pris som har angetts i annonsen. Du kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning och ångra dig innan köpekontrakt har skrivits. Mäklaren får inte på egen hand fatta egna beslut i fråga om försäljningen.

 

Utförlig information om budgivning finns på Fastighetsmäklarnämnden.