Värdering
Uppdragsavtal
Fakta om bostaden

Objektbeskrivning
MarknadsföringVisning
Budgivning
Köpekontrakt
Flytta ut
Uppföljning
Reavinstkalkyl
Mer info

FAKTA OM BOSTAD

 

 

När uppdragsavtalet är undertecknat börjar inhämtning och insamling av information om din bostad som ett led i förberedelserna inför visningen. Dels handlar det om den typen av information om bostaden som berör säljarens upplysningsplikt och dels handlar det om framtagning av ekonomisk information, servitut, ritningar och sådant som kommande spekulanter behöver känna till.

 

Här är det viktigt att all information som är relevant för potentiella köpare samlas in.

Vi hämtar information från kommun, tingsrätt, bostadsrättsförening och även dig som ägare.

 

Att få fram de bästa sidorna hos din bostad är viktigt och därför lägger vi stor vikt vid fotograferingen av bostaden för objektbeskrivning och marknadsföring. Vi anlitar alltid proffesionella fotografer.

 

Våra erfarna mäklare vet ganska mycket om vad spekulanterna tittar efter och om det eventuellt behövs små justeringar för att din bostad ska bli än mer attraktiv.

 

Vid behov kan vi hjälpa till att anlita s.k homestyling-företag som hjälper till med inredning av bostaden inför fotografering och visning. Detta har visat sig vara väl investerade pengar då föräljningspriset brukar påverkas positivt samtidigt som kostnaden är avdragsgill. 

 

Ibland kan det vara bra att ta fram 3-D planlösningar för ett snyggare presentationsmaterial samtidigt som spekulanterna får chansen att skaffa sig en uppfattning om hur de skulle kunna möblera bostaden.