Värdering
Uppdragsavtal
Fakta om bostaden

Objektbeskrivning
MarknadsföringVisning
Budgivning
Köpekontrakt
Flytta ut
Uppföljning
Reavinstkalkyl
Mer info

KÖPEKONTRAKT

 

 

 

 

När budgivningen är klar och du har accepterat det pris köparen har erbjudit är det dags för köpekontrakt. Du, mäklaren och köparen träffas på vårt kontor på Enhagsslingan 6  i Täby för att skriva kontrakt.

 

Köpekontrakt är ett dokument som mäklaren upprättar och som innehåller alla överenskommelser mellan dig och köparen och reglerar de särskilda villkor ni eventuellt har diskuterat. Pris och tillträdesdatum skrivs in i köpekontraktet.

 

Vilka villkor som förekommer i ett köpekontrakt är en sak mellan dig och köparen och det är i slutändan du som säljare som bestämmer vilka förbehåll som köparen får skriva in i kontraktet. Det är mäklarens uppgift att informera parterna om innebörden av de olika paragraferna i köpekontraktet.

 

Det är viktigt att texten i köpekontraktet utformas på ett sätt som minimerar uttrymmet för eventuella missförstånd, i synnerhet om ni har kommit överens om några särskilda villkor.

 

Först när du och köparen har skrivit på köpekontraktet är allt definitivt. Innan dess gäller inga löften vare sig de är muntliga eller skriftliga. Praxis är att vid tillfället för kontraktsskrivning deponeras 10 procent av köpesumman som handpenning på ett klientmedelkonto till dess att alla villkor och krav är infriade.

 

När köpekontraktet är upprättat är din bostad såld. Ofta går det en viss tid mellan dagen då köpekontraktet skrivs och tillträdesdagen.

 

Under den tiden sköter vi kontakten med myndigheter och banker och informerar dig kontinuerligt. På tillträdesdagen träffas du, mäklaren och köparen på köparens bank där resterande del av köpeskillingen erläggs, en likvidavräkning görs, köpebrevet skrivs under och affären avslutas.