Värdering
Uppdragsavtal
Fakta om bostaden

Objektbeskrivning
MarknadsföringVisning
Budgivning
Köpekontrakt
Flytta ut
Uppföljning
Reavinstkalkyl
Mer info

OBJEKTBESKRIVNING

 

 

 

All information som samlats in sammanställs för att göra en skriftlig beskrivning av din bostad. Enligt 18 § Fastighetsmäklarlagen ska mäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten.

 

Fotografierna tillsammans med relevant information och beskrivning av objektet omvandlas till en professionell presentation av din bostad som lämnas till spekulanter.

 

Innehållet bygger förutom fotografier och allmän information om bostaden på viktiga fakta om vem som har rätt att förfoga över fastigheten, taxerings-/förmögenhetsvärde, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Vidare ska objekbeskrivningen innehålla uppgifter om vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten samt beskrivningar över bostadens planlösningar m m.

 

Genom objektbeskrivningen ska den intresserade köparen kunna få komplett information om din bostad samtidigt som denne får en proffsig presentation av objektet.

 

Vi lägger stor vikt vid objektbeskrivningen då vi anser att en välgjord objektbeskrivning har stor betydelse för om den potentiella köparen ska bli intresserad av din bostad. När objektbeskrivningen är klar får du en kopia som du får läsa igenom noga och godkänna innan vi går vidare till nästa steg.

 

 

Mäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed när det gäller utformningen och

innehållet i en objekbeskrivning