Värdering
Uppdragsavtal
Fakta om bostaden

Objektbeskrivning
MarknadsföringVisning
Budgivning
Köpekontrakt
Flytta ut
Uppföljning
Reavinstkalkyl
Mer info

UPPFÖLJNING

 

 

Bara för att affären är avslutad och du har flyttat ut innebär det inte att vi överger dig. Dyker det upp frågor om dolda fel, finansiering, försäkringar, juridik eller andra funderingar, är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Som säljare kvarstår ditt ansvar för dolda fel i tio år framåt enligt Jordabalken 4 kap. 19§ . Ett dolt fel kan vara allt från mögel- och fuktskador, skadedjur,felaktig dränering till avsaknad av tätskikt i badrum och det ger köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Skulle den nya ägaren av bostaden ställa krav mot dig angående något fel som denne upptäckt efter inflyttning finns vi tillgängliga för att bistå dig med den hjälp som behövs.

 

Cirka en månad efter det att köparen flyttat in kontaktar vi dig och köparen för att göra en uppföljning. Vi vill försäkra oss om att allt är till belåtenhet. För oss är det viktigt att både säljaren och köparen är nöjda. Vi kommer att fråga er om ni är nöjda med hur saker har skötts från vår sida och om det finns något under processens gång som vi hade kunnat göra annorlunda.

 

Vi vill hålla kontakten med våra kunder såväl köpare som säljare.

 

Vi har samarbete med företag inom olika områden, allt från hantverkare, byggmaterial, färg och annat som du skulle kunna ha nytta av i ditt nya boende. Genom oss kan du få förmånliga prisförslag och erbjudanden.

 

Du kanske behöver hjälp med en ny värdering efter en tid för att lägga om krediter eller har funderingar kring styckning av din fastighet. Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dig.

 

Året efter att du har sålt din bostad är det dags att deklarera försäljningen. Vi hjälper dig att upprätta en komplett deklaration. I god tid innan det är dags att deklarera kommer vi att kontakta dig för att påminna dig och boka en tid för ett möte där deklarationen upprättas och reavinst eller förlust räknas fram.

 

Beroende på om du har sålt med vinst eller förlust ska du redovisa en  skattepliktig kapitalinkomst alternativt göra avdrag under inkomst av kapital. I deklarationen ska försäljningssumman minus försäljningskostnader samt inköpspris, inköpskostnader, eventuella renoverings- och andra förbättringskostnader redovisas. Om du har köpt en ny och dyrare bostad finns det möjlighet att få uppskov med skattebetalningen till dess att du säljer din nya bostad.

 

Vi på Nordic Fastighetsmäklargruppen är fast beslutna att göra allt som står i vår makt för att våra kunder ska känna sig hundra procent nöjda och tillfredsställda med det arbete våra mäklare gör.

  

Skulle det mot alla odds uppkomma en situation där du känner att mäklaren inte har fullgjort sitt uppdrag på bästa sätt eller på något sätt åsidosatt något åtagande, kan du vända dig till Fastighetsmäklarnämnden som är en tillsynsmyndighet över fastighetsmäklare och har till uppgift att se till att fastighetsmäklare följer god fastighetsmäklarsed och anmäla  den berörda mäklaren.