Våra tjänster
Försäkringar
Besiktning
EnergideklarationHomestyling
Fotografering
3D skisser
Deklaration & Juridik
Flytthjälp
Flyttstäd
Hantverkare
ByggvarorKök
Övrigt

BESIKTNING

 

Det ligger i både köparens och säljarens intresse att göra en överlåtelsebesiktning då den minskar risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

 

Köparen har långtgående undersökningsplikt och även om en överlåtelsebesiktning inte ersätter undrsökningsplikten är det ändå en god ide att anlita en besiktningsman.

 

En överlåtelsebesiktning omfattar en byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden och som normalt är åtkomliga utan ingrepp och åverkan.

 

Om fel eller brister upptäcks av besiktningsmannen ska denne förklara dessa för dig och informera om vilka konsekvenser de kan få.

 

Besiktningskostnaden räknas som en försäljningsutgift och är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen.  

 

Du kan få tag på certifierade / godkända besiktningsmän genom Svenska Byggingenjörers Riksförbund

 

Fråga mäklaren om du vill ha råd och tips om erfarna besiktningsmän.