Våra tjänster
Försäkringar
Besiktning
EnergideklarationHomestyling
Fotografering
3D skisser
Deklaration & Juridik
Flytthjälp
Flyttstäd
Hantverkare
ByggvarorKök
Övrigt

ENERGIDEKLARATION

Från den 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sina hus inför försäljning (SFS 2006:985).

 

Lagen om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus infördes som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader.

 

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

 

Det är säljaren som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration senast vid köpekontraktets upprättande. Saknas energideklarationen har köparen rätt att inom sex månader från tillträdesdagen beställa en på säljarens bekostnad.

 

Energideklarationen är giltig i 10 år och kostnaden vid försäljning av privatbostäder är avdragsgill. Du kan läsa mer om energideklaration här

 

Kostnaden för energideklaration räknas som en försäljningsutgift och är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen.

 

Vid behov kan vi hjälpa dig med upprättande av energideklaration.